top of page
Víkend rodičov s deťmi.png

Vážení rodičia,

či už ste členovia, alebo nečlenovia, vieme, že výchova intelektovo nadaného dieťaťa nie je jednoduchá. Preto by sme vás radi pozvali na víkendové stretnutie spolu s vašimi deťmi.

Stretnutie bude prebiehať 18.-21.4.2024 v Hoteli Telgárt. Súčasťou programu sú odborné prednášky pre rodičov a zábava pre deti aj spolu s rodičmi.

Vítané sú rodiny, ale aj jednotlivci a členstvo v Mensa Slovensko nie je podmienkou. Rovnako ani diagnostikované nadanie dieťaťa. Tešiť sa môžete na priateľskú atmosféru a zábavu nie len pri množstve spoločenských hier. Počas toho, ako budú mať rodičia pripravené prednášky vo večerných hodinách, my zabezpečíme program pre deti. V okolí hotela je v blízkosti wellness s bazénom a sanou, ktoré je možné navštíviť vo vlastnej réžii.

 

Program:

Štvrtok  18. 4. 2024      

Večer      16:00-17:30 príjazd
                18:00 večera
                18:45 Predstavenie Spoločenstva Kempelena
                19:00 Prednáška psychológa: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. -  5 neobyčajných vlastností nadaných detí.
                          
Nadané deti nás opakovane prekvapujú svojimi jedinečnými danosťami a vlastnosťami. Prednáška sa zameriava na charakteristiky nadaných detí, ktoré môžeme považovať za prekvapivé a neobyčajné. Konkrétne budeme hovoriť o hypersenzitivite, rozvinutých emočných kompetenciách, perfekcionizme, vysokom morálnom vedomí a špecifickej osobnostnej štrukúre.
                           www.bratislavapsycholog.sk

Piatok  19. 4. 2024

Raňajky       8:00 - 9:30
Dopoludnia 10:00 - 12:00 Hlavolamový workshop - Deti si vytvoria svoj vlastný hlavolam, ktorý si následne zoberú aj domov a zahrajú                                                sa s ďalšími rôznymi hlavolamami.
Obed            12:00
Popoludnie  13:30 - Prezentácia vybraných spoločenských hier/Priestor na individuálny výlet v okolí.
Večera          18:00
Večer            19:00 Prednáška špeciálnej pedagogičky: Tamara Krčík Babjáková - Nadanie a škola - Sú vyššie nároky vo vzdelávaní naozaj prioritou u našich detí?

                      Deti trávia v škole niekedy až tretinu dňa. Je to dôležité miesto na sebaprijatie, socializáciu a zároveň uspokojenie túžby po nových informáciách. Uspokojiť všetky tieto atribúty je častokrát veľmi náročné, príp. nemožné. Aké kroky vieme podniknúť aby mohla byť škola príjemným a bezpečným miestom?
Diskusiu začneme aktivitou, kedy anonymne účastníci napíšu jednu  hlavnú oblasť/problém, s ktorou sa v škole/škôlke ich deti potýkajú. V priebehu prednášky a diskusie si spoločne skúsime analyzovať tieto oblasti a budeme hľadať možné príčiny, príp. riešenia.
                                Domov (intelektovo.sk)

Sobota  20. 4. 2024

Raňajky        8:00 - 9:30
Dopoludnia  10:00 - 12:00 Kreatívna aktivita - 3D skulptúra. Mnohé nadané deti oplývajú veľkou kreativitou a tej dáme voľný priechod.
Obed            12:00
Popoludnie  13:00 Šifrovačka - Deti sa spolu s rodičmi môžu tešiť na logické úlohy, ktoré ich postupne zavedú ku nielen sladkej odmene 
Večera          18:00
Večer            19:00 Vyhodnotenie šifrovačky
                      19:15 Detský a rodinný kvíz - Spoločne sa zabavíme pri detskom a potom pri rodinnom kvíze.

Nedeľa 21. 4. 2024    

Raňajky         8:00 - 9:30
Dopoludnia  10:00 Spoločenské hry, vyhodnotenie aktivít, odmenenie detí.
Obed             12:00

Ceny ubytovania a stravy:

Osoby nad 12 rokov s plnou penziou 160 €
Dieťa od 4 do 12 rokov s plnou penziou 130 €
Dieťa do 3 rokov 20 €

Ceny sú konečné a teda sú v nich zahrnuté prednášky a aktivity, ktoré budú súčasťou víkendu.

Kontakt:

Milan Pavlík
spolocenstvo.kempelena@gmail.com
0948 929 878

bottom of page