top of page

Pripravujeme

Bratislava - najbližšie 7.2.2023 ( zvyčajne každý prvý utorok v mesiaci)

Košice - najbližšie 18. 1. 2023 - znovu fungujeme v Košiciach

Viac informácií po rozkliknutí

Bratislava - Združujeme rodičov intelektovo nadaných detí.

Banská Bystrica 24.-26.3.2022 

bottom of page