Pripravujeme

11.-15. 7. 2022, 8:00 - 16:00, budova STU na Vazovovej

25.-29. 7. 2022, 8:00 - 16:00, Súkromná základná škola Lermontovova 1, Košice

1. Turnus pre deti 10-14 rokov, termín 6. 8. - 13. 8. 2022 (sobota - sobota)

2. Turnus pre deti 14+ rokov, termín 13. 8. - 20. 8. 2022 (sobota - sobota)