Pravidelné stretnutia Bratislava, Košice

Od roka 2022 pripravujeme pravidelné stretnutia v Bratislave a Košiciach. Tešiť sa môžete na šifry, hlavolamy, spoločenské hry, kreatívne úlohy a mnoho iného. 

Stretnutia sú zatiaľ určené približne pre deti 8-10 rokov. Budú prebiehať v čase 15:00 - 17:00.

Termíny: 

Bratislava - každý prvý utorok v mesiaci v priestoroch rektorátu STU, Vazovova 3 (brána veľa hotelu Akademik)

Košice - každá prvá streda v mesiaci v priestoroch jazykovej školy START, Murgašova 3

Keďže chceme byť cenovo dostupní, cena za jednotlivé stretnutia bude formou dobrovoľného príspevku priamo na mieste. Odporúčaný príspevok na jedno stretnutie je 5 €.

Pre viac informácií nám môžete napísať na spolocenstvo.kempelena@gmail.com, alebo využiť telefonický kontakt. 

Bratislava: Darina Peterková    0903 878 862

Košice:       Tamara Babjáková  0948 229 586

Tí, ktorí sa už raz registrovali, tak nemusia robiť opätovne. Vedieme ich vo svojej databáze :)

Budúce stretnutia:

Najbližšie otvoríme dvere našej klubovne v septembri. Počas leta sa s nami môžete stretnúť na táboroch :)

Uplynulé stretnutia:

Čomu sme sa venovali? To nájdete v zozname :)

JÚN: Spločenské hry

Na konci školského roka sme sa zabavili pri spoločenských hrách. Mnohé z nich rozvíjajú či už stratégiu, alebo iné zložky myslenia, kreativity. Zároveň tak deti mali väčší priestor na socializáciu v kolektíve, ktorý je im podobný.

Finančná odysea.jpg
20220405_155047.jpg

APRÍL: Zábavná chémia a fyzika

Kto by nemal rád pokusy? V aprílovej klubovni si deti vyskúšajú jednoduché

chemické a fyzikálne pokusy.

MÁJ: Finančná gramotnosť

Budovanie finančnej gramnosti už v mladom veku? Prečo nie? Zábavnou formou to predsa ide jednoduchšie. Vďaka hre Finančná odysea, ktorá simuluje reálny život sa deti majú možnosť naučiť ako funguje pravidelný príjem, výdavky, či podnikanie.

IMG_20220309_155236.jpg

Marec: Hlavolamy a rébusy

V klubovni deti čakali rôzne hlavolami a rébusy. Napríklad: Tangram, pentomíno, zápalkové hlavolamy, šachové hlavolamy...

20220607_164025.jpg