top of page

Sviatočná šifrovačka

28. 12. 2021 sme s deťmi absolvovali prvú online šifrovačku. Deti si vyberali buď ľahšiu (variant A), alebo ťažšiu (variant B). Šifrovačku si môžete vyskúšať aj vy s nami doma.

 

Čo je to šifrovačka? Šifrovačka, alebo šifrovacia hra, je hra, kde účastníci riešia šifry. Základnými šiframi sú napríklad Morseova abeceda, Braillovo písmo, vlajková abceda, binárna sústava a iné. Na niektoré šifry nám pomôžu šifrovacie pomôcky, pri niektorých treba nájsť riešenie len pomocou logiky.

Táto šifrovačka je nelineárna, čiže môžete riešiť všetky šifry naraz a v akomkoľvek poradí. Riešením šifier je vždy jedno slovo - indícia. Na základe indícií budete vedieť uhádnuť heslo. Slovo, ktoré spája všetky indície dokopy.

Na niektoré šifry budete potrebovať aj šifrovacie pomôcky, napríklad od Chlyftým, alebo NaPALM. Nápovedy a riešenia šifier pribudnú s nástupom do školy po Troch kráľoch ;)

Želáme vám príjemnú zábavu :)

Ľahší variant

Ľahší variant je určený pre mladšie deti, približne 8 rokov a pre deti, ktoré nemajú so šifrovaním žiadne, prípadne minimálne skúsenosti.

Šifra č. 1: Domčeky

VariantA1.jpg

Šifra č. 2: Piškvorky

Šifra č. 3: Znaky

VariantA2.jpg
VariantA3.jpg

Šifra č. 4: Recept

VariantA4.jpg

Šifra č. 5: Kruhy

VariantA5upravene.png

Šifra č. 6: Rad

VariantA6.jpg

Ťažší variant

Ťažší variant je určený pre staršie deti, tínedžerov, alebo pre skúsených riešiteľov šifier.

Šifra č. 1: Geometria

VariantB1.jpg

Šifra č. 2: Čo je to?

VariantB2.jpg

Šifra č. 3: Matematika

VariantB3.jpg

Šifra č. 4: Farbičky

VariantB4.jpg

Šifra č. 5: Andromeda

VariantB5.png
bottom of page