top of page

Letný Mensa tábor 2024

Spustili sme predbežnú registráciu na Letný Mensa tábor pre deti. 

Termíny:
1. Turnus pre deti 8 - 11 rokov, termín 27. 7. - 3. 8. 2024 (sobota - sobota) - Cena 235 € - zostáva 6 miest
2. Turnus pre deti 11 - 14 rokov, termín 3. 8. - 10. 8. 2024 (sobota - sobota) - Cena 235 € - plne obsadený
3. Turnus pre deti 15 a viac rokov, termín 10. 8. - 18. 8. 2024 (sobota - nedeľa) - Cena 265 € - plne obsadený
Kapacita: 
približne 30 detí
Miesto: Krahule
Ubytovanie: Ski Krahule
Doprava: Individuálne

Tábor je určený pre deti a mládež s vysokým IQ, ktoré často vyžadujú individuálny prístup, preto aj program (ne)bude pevne stanovený. Staršia mládež nie je vekovo obmedzená. Radi privítame každého, kto má chuť sa s nami hrať a zabávať. Aj 16 - 18 roční ľudia sa vedia v kolektíve rozumne baviť a my im chceme ponúknuť pestrý program. Máme pripravené aktivity celotáborové a aj alternatívne varianty, z ktorých si budú môcť účastníci vybrať. 


Väčšina programu bude zameraná hravo súťažne, individuálne aj kolektívne. Súťaže sú zamerané na logiku, rozvoj pamäte a rôznych druhov inteligencie. Športové aktivity sú u nás skôr okrajová záležitosť. Samozrejme deti radi podporím,e keď sa chcú prebehnúť, alebo si niečo zahrať na lúke, ale telesne menej zdatné deti do pohybových aktivít nenútime.
K dispozícii máme rôzne logické spoločenské hry, rébusy a hlavolamy.


Súčasťou programu je zábavná veda, kde sa deti hravou formou oboznamujú s fyzikálnymi a chemickými zákonmi na rôznych pokusoch, ktoré si môžu sami zostrojiť a vyskúšať.


Ako vedúci pripravujeme aj rôzne workshopy, z ktorých si deti budú môcť priamo na mieste vybrať. Minulý rok sme sa rozprávali o gamedizajne, emóciách a emocionálnej inteleginecii, rečníctve na verejnosti, cvičili sme techniky mindfullness...

Od rodičov nevyžadujeme potvrdenie od psychológa. Rodičia poznajú svoje dieťa a mali by vedieť rozhodnúť, či ich dieťa do tohto tábora patrí. Náš program je orientovaný na logiku a športovo pohybové aktivity u nás tvoria sekundárnu zložku programu. Deti obľubujúce a vyžadujúce šport a pohyb s menším zmyslom pre logické a spoločenské hry by sa u nás nudili a neboli by spokojné s programom. Naše tábory nemajú vekovú hranicu a jedinou požiadavkou na dolnú vekovú hranicu je samostatnosť a na hornú záujem.

Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke Mensa Slovensko:

bottom of page