top of page

Letný Mensa tábor 2023 - Oba turnusy plne obsadené

Spustili sme predbežnú registráciu na Letný Mensa tábor pre deti. 

Termíny:   1. Turnus pre deti 10-14 rokov , termín 22. 7. - 29. 7. 2023 (sobota - sobota) - Cena 205 € - KAPACITA NAPLNENÁ

                    2. Turnus pre deti 14+ rokov, termín 29. 7. - 6. 8. 2023 (sobota - nedeľa) - Cena 235 € - KAPACITA NAPLNENÁ

Kapacita: približne 30 detí

Miesto:     Dolné Strháre, Hotel Kôprovnica

Doprava:  individuálne

Tábor je určený pre deti a mládež s vysokým IQ, ktoré často vyžadujú individuálny prístup, preto aj program (ne)bude pevne stanovený. Staršia mládež nie je vekovo obmedzená. Radi privítame každého, kto má chuť sa s nami hrať a zabávať. Aj 16 - 18 roční ľudia sa vedia v kolektíve rozumne baviť a my im chceme ponúknuť pestrý program. Máme pripravené aktivity celotáborové a aj alternatívne varianty, z ktorých si budú môcť účastníci vybrať. 


Väčšina programu bude zameraná hravo súťažne, individuálne aj kolektívne. Súťaže sú zamerané na logiku, rozvoj pamäte a rôznych druhov inteligencie. Športové aktivity sú u nás skôr okrajová záležitosť. Samozrejme deti radi podporím,e keď sa chcú prebehnúť, alebo si niečo zahrať na lúke, ale telesne menej zdatné deti do pohybových aktivít nenútime.
K dispozícii máme rôzne logické spoločenské hry, rébusy a hlavolamy.


Súčasťou programu je zábavná veda, kde sa deti hravou formou oboznamujú s fyzikálnymi a chemickými zákonmi na rôznych pokusoch, ktoré si môžu sami zostrojiť a vyskúšať.


Ako vedúci pripravujeme aj rôzne workshopy, z ktorých si deti budú môcť priamo na mieste vybrať. Minulý rok sme sa rozprávali o gamedizajne, emóciách a emocionálnej inteleginecii, rečníctve na verejnosti, cvičili sme techniky mindfullness...

Od rodičov nevyžadujeme potvrdenie od psychológa. Rodičia poznajú svoje dieťa a mali by vedieť rozhodnúť, či ich dieťa do tohto tábora patrí. Náš program je orientovaný na logiku a športovo pohybové aktivity u nás tvoria sekundárnu zložku programu. Deti obľubujúce a vyžadujúce šport a pohyb s menším zmyslom pre logické a spoločenské hry by sa u nás nudili a neboli by spokojné s programom. Naše tábory nemajú vekovú hranicu a jedinou požiadavkou na dolnú vekovú hranicu je samostatnosť a na hornú záujem.

Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke Mensa Slovensko:

bottom of page