top of page

Pravidelné stretnutia Bratislava, Košice v školskom roku 2021/2022

V roku 2022 sme začali pripravovať aktivity pre nadané deti v Bratislave a Košiciach. Raz mesačne sme sa stretávali v malých skupinkách zvyčajne s deťmi, ktoré už v minulosti zavítali k nám do tábora. Stretnutia boli určené primárne pre deti vo veku 8-10 rokov. V Bratislave sme sa vídali v priestoroch rektorátu STU a v Košiciach v priestoroch ZŠ Lermontova. Nižšie môžete nájsť akým klubovniam sme sa venovali.

JÚN: Spločenské hry

Na konci školského roka sme sa zabavili pri spoločenských hrách. Mnohé z nich rozvíjajú či už stratégiu, alebo iné zložky myslenia, kreativity. Zároveň tak deti mali väčší priestor na socializáciu v kolektíve, ktorý je im podobný.

Finančná odysea.jpg
20220405_155047.jpg

APRÍL: Zábavná chémia a fyzika

Kto by nemal rád pokusy? V aprílovej klubovni si deti vyskúšajú jednoduché

chemické a fyzikálne pokusy.

MÁJ: Finančná gramotnosť

Budovanie finančnej gramnosti už v mladom veku? Prečo nie? Zábavnou formou to predsa ide jednoduchšie. Vďaka hre Finančná odysea, ktorá simuluje reálny život sa deti majú možnosť naučiť ako funguje pravidelný príjem, výdavky, či podnikanie.

IMG_20220309_155236.jpg

MAREC: Hlavolamy a rébusy

V klubovni deti čakali rôzne hlavolami a rébusy. Napríklad: Tangram, pentomíno, zápalkové hlavolamy, šachové hlavolamy...

bottom of page